top of page

Användarvillkor för ReGo Appen

För att delta i en forskningsstudie som genomförs med vårt plattform behöver du ladda ner vår app. Appen kräver åtkomst till telefonens kamera för att skanna QR-koden med studielänken. Om du inte vill ge Appen tillstånd att komma åt din kameran kan du ange studielänken manuellt.

 

Varje forskningsstudie skapas och förvaltas av en studieledare. Om du har några frågor kan du kontakta studieledare. Kontaktuppgifter till studieledare finns i appen under hjälpmenyn.

En forskningsstudie som avser människor måste granskas av etikprovningsmyndigheten. Här kan du hitta information för forskningsperson. Deltagande i ett forskningsstudie är frivilligt och du måste ge ett informerat samtycke enligt svensk lagen (2003: 460) om etikprövning av forskning som avser människor

Behandling av personuppgifter

Allt information som samlas in via appen lagras helt anonymt och kan inte identifiera den person som informationen tillhör. Vårt företag, ResearchOnTheGo, har inte tillgång till deltagarnas identitet.

Vårt företag kommer inte att begära dina personuppgifter när du laddar ner och använder appen för att delta i en forskningsstudie.

Vårt företag kommer inte att behandla eller samla in dina personuppgifter när du laddar ner och använder appen.

Vårt företag kommer inte att kontrollera dina personuppgifter som deltagare i en forskningsstudie.

Överensstämmelse och korrekt tillämpning av användarvillkoren och behandling av personuppgifter kommer att övervakas strikt av vårt företag.

bottom of page